Close
Skip to content

Over JADS

JADS – de state-of-the-art Data Science Universiteit!

Jheronimus Academy of Data Science

Data Science wordt steeds belangrijker om antwoorden te vinden op de uitdagingen van onze tijd. De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een uniek concept in Nederland. Op drie verschillende locaties (TU Eindhoven, Tilburg University en JADS Den Bosch) kan Data Science worden bestudeerd, onderzocht en toegepast. JADS biedt bachelor- en masterprogramma’s, PDEng-onderwijs, en participeert in bestaande ecosystemen. JADS is specifiek opgericht om het bedrijfsleven te voorzien van hoogstaande wetenschappelijke kennis die cruciaal is in onze huidige digitale economie. 

Missie

Inzicht in en verbetering van de waarde van data bij het oplossen van complexe maatschappelijke en zakelijke uitdagingen.

Visie

JADS fungeert als een ecosysteem, gericht op waardecreatie voor Nederlandse bedrijven en de maatschappij op basis van data-inzichten gebaseerd op onderwijs en onderzoek.

Het fungeert als een hybride ecosysteem-enabler en een verbinder die regionale ecosysteemspelers verbindt met toegepast onderzoek in JADS.

Visie van de Graduate School Data Science and Entrepreneurship

De graduate school ontwikkelt ondernemende en innovatieve datawetenschappers die even goed thuis zijn in het uitvoeren van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek alsook het toepassen op de meest dringende maatschappelijke en zakelijke uitdagingen in een samenwerkend ecosysteem, waardoor een stroom van nieuwe schaalbare (of exponentiële) bedrijfsmodellen in Nederland wordt gestimuleerd.

 
33642098751_063777eef1_k (1)